o spolecnosti/about company
balony/balloons

nafukovadla/inflatables

atrakce/attractions
„Přáli bychom si, aby výrobky a služby našich společností dobře sloužily jednotlivým skupinám zákazníků, aby naši technikové nevyráběli pro sebe, ale pro Vás a aby naše výrobky byly spolehlivé, správně vyrobené a hezké.“

“We wish for the products and services of our companies to serve to individual groups of our clients, for our technicians not to produce just for themselves but for you and for our products to be reliable, correctly manufactured and nice.”

Aleš a Naďa Kubíčkovi
majitelé / owners


© Kubíček, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů

webmaster: Pilot