o spolecnosti/about company
balony/balloons

nafukovadla/inflatables

atrakce/attractions
Účelem společností Kubíček a.s. je řídit svěřené společnosti tak, aby měly výhodu malých a nezávislých organizací, zaměřených na své zákaznické kluby a současně výhodu vysoké dělby práce velkých společností."

"The aim of the company Kubíček a.s. is to manage entrusted companies in such a way so as they use the advantages of small and independent organisations aimed at their clients' clubs together with the advantage of high-level division of labour in large companies. "

Aleš a Naďa Kubíčkovi
majitelé / owners


© Kubíček, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů

webmaster: Pilot